ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ

Блог з інформацією з соціальних мереж

неділя, 31 травня 2015 р.

Дніпропетровська «Самопоміч» лягла під регіоналів?


У Дніпропетровську за списками партії «Самопоміч» на майбутніх виборах до міської та обласної ради підуть «регіонали», простіше кажучи, люди Вілкула. У той час як на всеукраїнському рівні керівництво «Самопомомощі» заявляє про свою політичну «невинності», відсутності зв'язків з олігархами та представниками злочинної влади Януковича, на місцях партійне будівництво довірили людям, які вже повністю дискредитували «Самопоміч», віддавши її в руки злодіям і корупціонерам з «Партії Регіонів».

Найцікавіше, що голова Дніпропетровської партійного осередку Артем Хмільник власноруч підписав зізнання в тому, що нарівні з ним керувати місцевою «Самопоміч» буде довірена особа Олександра Вілкула - Денис Давидов.
Доказ цьому є у відкритому доступі і ознайомитися з ним може кожен бажаючий. На офіційній сторінці дніпропетровської «Самопомочі» в соціальній мережі Facebook є фотографія, яку Хмільник підписав так: «Разом з Денисом Давидовим плануємо діяльність« Самопомочі »у Дніпропетровську».
В політичному середовищі Дніпропетровська останнім часом було багато розмов, що Артем Хмільник регулярно відвідує збори і політичні тусовки регіоналів, перефарбованих під «Опозиційний блок», що в пошуках джерел фінансування, а простіше кажучи, прагнучи вигідніше продатися, він обійшов мало не всіх місцевих багатіїв з числа поплічників Януковича. Але в даному випадку ми маємо задокументований факт - «явку з повинною».
Адже Денис Давидов з моменту приходу в 2010 році до влади в Дніпропетровську регіоналів працював офіційним помічником скандально відомого екс-секретаря Дніпропетровської міськради Максима Романенка, з ім'ям якого пов'язують численні корупційні схеми. Ще 3 березня прокуратура Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем особами Дніпропетровської міськради.
Правоохоронці виявили три схеми, які функціонували з 2011 по 2013 роки, а збитки, завдані місту, склали сотні мільйонів гривень - це і конвертаційні центри, і злочинні схеми реалізації підакцизних товарів, та виплати тіньових зарплат, і багато іншого.
З ім'ям Романенко пов'язаний і скандал з 96 об'єктами нерухомості, вкраденими у територіальної громади Дніпропетровська. Тут рахунок збитків йде вже на мільярди. Цей скандал прогримів на всю Україну. Весь цей час поруч з опальним Романенко був і Денис Давидов, що із задоволенням підтвердять і в кадровій службі міськради.
Як і той факт, що коли Романенко став виконуючим обов'язки міського голови, Давидов пройшов кадрову комісію, щоб стати його офіційним помічником. Але просто не встиг зайняти тепле місце, оскільки Романенко подався в біга. Ні для кого не секрет, що Романенко - людина Вілкула, а Давидов був приставлений до нього в якості «скарбника», і людину «купи-продай», який буде провертати сумнівні угоди.
До слова, подібного роду скандальні операції по дерибану землі на користь місцевої верхівки влади режиму Януковича водилися за Давидовим й раніше.Наприклад, у 2012 році Давидов на час перестав бути помічником Романенко, щоб очолити КП «Спорт-Інвест». У статуті КП значилося, що займатися воно повинно розвитком спорту серед дітей та підлітків.
І раптом в 2012 році «Спорт-інвесту» під Дніпропетровськом виділили 336 га орних сільськогосподарських земель. Навіщо це КП, якому доручена встановлення та обслуговування дворових дитячих та спортивних майданчиків?Розгорівся скандал, журналісти кинулися з'ясовувати, на чию користь будуть відчужені ці землі і хто стоїть за цією корупційною схемою.
З'ясувалося, що за адресою, на який зареєстровано підприємство, нічого не знаходиться. Знайти це КП не змогли навіть офіційні органи. Але оскільки авторитарний режим Януковича був у зеніті своєї могутності, справу спустили на гальмах, а Давидов незабаром повернувся на посаду помічника Романенко.
Таких прикладів, коли представники колишньої влади безпардонно дерибанили землі та майно держави, маса. Тепер вони знову підуть у владу, але вже під вивіскою «Самопомочі», керівництво якої на кожному розі хвалиться своєю незаплямованою репутацією. Тепер цієї репутації завдано серйозної, а швидше за все, непоправної шкоди. І тут одне з двох.
Або Артем Хмільник зробив політичне самогубство, зізнавшись, що віддав дніпропетровську «Самопоміч» в руки регіоналів, і впевнений, що в Києві не докопаються до суті. Небудь дії Хмельнікова санкціоновані вищим керівництвом «Самопомочі», і тоді вже їм доведеться відповідати перед виборцями - відповідати, насамперед, своїм рейтингом та забрудненої репутацією.
http://mirsmi.com/dnepropetrovskaya-samopomoshh-legla-pod-regionalov/Днепропетровская «Самопомощь» легла под регионалов?

В Днепропетровске по спискам партии «Самопомощь» на предстоящих выборах в городской и областной совет пойдут «регионалы», проще говоря, люди Вилкула. В то время как на всеукраинском уровне руководство «Самопомомощи» заявляет о своей политической «девственности», отсутствии связей с олигархами и представителями преступной власти Януковича, на местах партийное строительство доверили людям, которые уже полностью дискредитировали «Самопомощь», отдав ее в руки ворам и коррупционерам из «Партии Регионов».

Самое интересное, что глава Днепропет­ровской партийной ячейки Артем Хмельников собственноручно подписал признание в том, что наравне с ним руководить местной «Самопомощью» будет доверенное лицо Александра Вилкула – Денис Давыдов.
Доказательство этому есть в открытом доступе и ознакомиться с ним может каждый желающий. На официальной странице днепропетровской «Самопомощи» в социальной сети Facebook есть фотография, которую Хмельников подписал так: «Вместе с Денисом Давыдовым планируем деятельность «Самопомощи» в Днепропет­ровске».
В политической среде Днепропетровска в последнее время было много разговоров, что Артем Хмельников регулярно посещает собрания и политические тусовки регионалов, перекрасившихся под «Оппозиционный блок», что в поисках источников финансирования, а проще говоря, стремясь выгоднее продаться, он обошел чуть ли не всех местных богачей из числа приспешников Януковича. Но в данном случае мы имеем задокументированный факт – «явку с повинной».
Ведь Денис Давыдов с момента прихода в 2010 году к власти в Днепропетровске регионалов работал официальным помощником скандально известного экс-секретаря Днепропетровского горсовета Максима Романенко, с именем которого связывают многочисленные коррупционные схемы. Еще 3 марта прокуратура Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением лицами Днепропетровского горсовета.
Правоохранители обнаружили три схемы, которые функционировали с 2011 по 2013 годы, а убытки, причиненные городу, составили сотни миллионов гривен – это и конвертационные центры, и преступные схемы реализации подакцизных товаров, и выплаты теневых зарплат, и многое другое.
С именем Романенко связан и скандал с 96 объектами недвижимости, украденными у территориальной общины Днепропетровска. Здесь счет убытков идет уже на миллиарды. Этот скандал прогремел на всю Украину. Все это время рядом с опальным Романенко был и Денис Давыдов, что с удовольствием подтвердят и в кадровой службе горсовета.
Как и тот факт, что когда Романенко стал исполняющим обязанности городского головы, Давыдов прошел кадровую комиссию, чтобы стать его официальным помощником. Но просто не успел занять теплое место, поскольку Романенко подался в бега. Ни для кого не секрет, что Романенко – человек Вилкула, а Давыдов был приставлен к нему в качестве «казначея», и человека «купи-продай», который будет проворачивать сомнительные сделки.
К слову, подобного рода скандальные сделки по дерибану земли в пользу местной верхушки власти режима Януковича водились за Давыдовым и ранее. Например, в 2012 году Давыдов на время перестал быть помощником Романенко, чтобы возглавить КП «Спорт-Инвест». В уставе КП значилось, что заниматься оно должно развитием спорта среди детей и подростков.
И вдруг в 2012 году «Спорт-Инвесту» под Днепропетровском выделили 336 га пахотных сельскохозяйственных земель. Зачем это КП, которому поручена установка и обслуживание дворовых детских и спортивных площадок? Разгорелся скандал, журналисты ринулись выяснять, в чью пользу будут отчуждены эти земли и кто стоит за этой коррупционной схемой.
Выяснилось, что по адресу, на который зарегистрировано предприятие, ничего не находится. Найти это КП не смогли даже официальные органы. Но поскольку авторитарный режим Януковича был в зените своего могущества, дело спустили на тормозах, а Давыдов вскоре вернулся на должность помощника Романенко.
Таких примеров, когда представители бывшей власти беспардонно дерибанили земли и имущество государства, масса. Теперь они снова пойдут во власть, но уже под вывеской «Самопомощи», руководство которой на каждом углу хвалится своей незапятнанной репутацией. Теперь этой репутации нанесен серьезный, а скорее всего, непоправимый урон. И здесь одно из двух.
Либо Артем Хмельников совершил политическое самоубийство, признавшись, что отдал днепропетровскую «Самопомощь» в руки регионалов, и уверен, что в Киеве не докопаются до сути. Либо действия Хмельникова санкционированы высшим руководством «Самопомощи», и тогда уже им придется отвечать перед избирателями – отвечать, прежде всего, своим рейтингом и запачканной репутацией.
http://mirsmi.com/dnepropetrovskaya-samopomoshh-legla-pod-regionalov/

Немає коментарів:

Дописати коментар